Bomholtz Larsen

Langesgade 10

9000 Aalborg

Danmark

Telefon: 98126388

Telefax:  98184225

Skum til designer møbler
Skum til designer møbler
Skum til 7'er stolen
Skum til Ægget
Skum til Svanen
Skum til Bamsestolen
Skum til Tremmesofa
Skum til Pernillastolen mv.