Bomholtz Larsen

Langesgade 10

9000 Aalborg

Danmark

Telefon: 98126388

Telefax:  98184225

Jutegjord
Jutegjord
Bredde:5 & 7,5 cm (50 m.)
Bredde:7 cm (25 m.)